OBAVIJESTI_2011ZAŠTITA PRIRODE- MIŠLJENJE

Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu “Izrada nožice obaloutvrde na desnoj obali rijeke Mure na rkm 69 u Murskom Središću” – Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin – informacije za javnost

MIŠLJENJE….(PDF)