Svrha ovog poziva je skratiti put ideja i istraživanja na tržište tako da se razviju mjere koje bi mogle povećati tržišni unos inovacija te se pozivaju potencijalni prijavitelji da razviju i implementiraju strateške smjernice za mjere u sklopu cilja povećanja tržišne apsorpcije inovacija na bilo kojem tržištu i u sklopu bilo kojeg sektora.

Rok za prijavu: 9.7.2013.


Više informacija…