Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima u 2013. godini

Datum objave: 6. ožujka 2013.

logo_zaklada_dr_vinko_zganec1
Temeljem članka 10. Statuta Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec (dalje: Zaklada) i članka 1. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći Zaklade od 26.02.2013. (dalje: Pravilnik) Upravni odbor Zaklade raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA U 2013. GODINI


1.    Potpore učenicima srednjih škola:
1.1.    Potpore se dodjeljuju se isključivo redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine prije raspisivanja ovog poziva, ukoliko ukupni dohodak kućanstva učenika, po članu, mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice za 2012. godinu (50% proračunske osnovice za 2012. godinu iznosi 1.663,00 kn).
1.2.    Zainteresirani učenici dužni su prilikom prijave na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-    ispunjenu prijavu (Obrazac – 1),
-    potvrdu o redovnom upisu u srednju školu,
-    potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljiva činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine,
-    potvrdu poslodavca o prosjeku plaće u posljednjih 6 mjeseci svakog od zaposlenog člana zajedničkog domaćinstva, odnosno potvrda o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec za nezaposlene članove,
-    presliku posljednjeg odreska od plaće, mirovine ili invalidnine, odnosno ostalih stalnih primanja svakog od članova zajedničkog domaćinstva,
-    potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka,
-    narudžbenicu, ponudu, ugovor ili druga vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva cijena, roba/usluga iz koje će se plaćati iz potpore.
Učenici srednjih škola prilikom prijave na javni poziv mogu dostaviti, ukoliko posjeduju i sljedeću dokumentaciju:
-    rješenje o skrbništvu izdano od strane Centra za socijalnu skrb ili sudsko rješenje o lišenju roditeljske skrbi,  
-    rješenje o skrbi izvan vlastite obitelji izdano od strane Centra za socijalnu skrb.

2.    Potpore studentima visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj:
2.1.    Potpore za studij dodjeljuju se isključivo redovnim studentima hrvatskih visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine prije raspisivanja ovog poziva.
Potpore studentima daju se na osnovi socijalnog kriterija te kriterija izvrsnosti.
2.1.1.    Potpora prema socijalnom kriteriju može se dati studentu ukoliko ukupni dohodak kućanstva, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice u 2012. godini (50% proračunske osnovice za 2012. godinu iznosi 1.663,00 kn).
2.1.2.    Zainteresirani studenti dužni su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-    ispunjenu prijavu (Obrazac – 2),
-    potvrdu o redovnom upisu na studij,
-    potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine,
-    potvrdu poslodavca o prosjeku plaće u posljednjih 6 mjeseci svakog od zaposlenog člana zajedničkog domaćinstva, odnosno potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec za nezaposlene članove,
-    presliku posljednjeg odreska od plaće, mirovine ili invalidnine, odnosno ostalih stalnih primanja svakog od članova zajedničkog domaćinstva,
-    potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka,
-    narudžbenicu, ponudu, ugovor ili druga vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva cijena, roba/usluga koja će se plaćati iz potpore.
Studenti prilikom prijave na javni poziv mogu dostaviti, ukoliko posjeduju, i sljedeću dokumentaciju:
-    rješenje o skrbništvu izdano od strane Centra za socijalnu skrb ili sudsko rješenje o lišenju roditeljske skrbi,  
-    rješenje o skrbi izvan vlastite obitelji izdano od strane Centra za socijalnu skrb.
2.2.1.    Potpora prema kriteriju izvrsnosti dodjeljuje se samo redovnim studentima 2. i 3. godine dodiplomskog studija, studentima diplomskih studija i studentima 2.,3.,4.,5. i 6. godine integriranih studija, a koji su tijekom akademske godine 2011/2012 ispunili sve svoje studentske obveze (položeni svi studijskim programom predviđeni ispiti za odnosnu godinu čime su ostvarili  maksimalan broj ECTS bodova) te koji su ostvarili prosjek ocjena od 4,50 naviše.
2.2.2.    Studenti su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-    ispunjenu prijavu (Obrazac – 3 )
-    potvrdu o redovnom upisu na studij,
-    potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine,
-    odgovarajuću ispravu visokoobrazovne ustanove iz koje je razvidan podatak o ostvarenom maksimalnom broju bodova, prosjeku ocjena te podatak da je prijavitelj položio sve ispite (sve tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuju potpore),
-    narudžbenicu, ponudu, ugovor ili drugu vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva cijena, roba/usluga koja će se plaćati iz potpora.
-    ukoliko posjeduju, dokaze o osvojenim nagradama i priznanjima, objavljenim stručnim radovima, ostvarenim javnim ili sportskim nastupima ili dokaze o umjetničkim, kulturnim odnosno volonterskim aktivnostima i sl.

3.    Zajednički uvjeti:
3.1.    Potpore učenicima i studentima dodjeljuju se namjenski i to za plaćanje dijela opskrbnine za smještaj učenika u učeničke/studentske domove, kupnju knjiga, pribora, opreme i materijala za nastavu, izlete, odjeću, obuću i slične namjene, čiju opravdanost utvrđuje Upravni odbor Zaklade.
3.2.    Iznimno, Upravni odbor Zaklade na zahtjev učenika/studenta može odlučiti da se dio sredstava korisniku isplati u novcu i to najviše do 40 % ukupno odobrene pomoći.

4.    Završne odredbe:
4.1.    Zainteresirane osobe dostavljaju prijave na ovaj javni poziv sa svom traženom dokumentacijom u zatvorenim kuvertama na adresu Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec, R. Boškovića 2, Čakovec. Rok za dostavu prijava je 22. ožujka 2013. bez obzira na način dostave.
4.2.    Odluku o dodjeli potpora, na temelju prethodno usvojenih kriterija, donosi Upravni odbor Zaklade, ovisno o broju zaprimljenih prijava i raspoloživim sredstvima Zaklade. Rezultati javnog poziva biti će službeno objavljeni na mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 12. travnja
  2013. godine.
4.3.    Zaklada će sa svakim primateljem potpore zaključiti ugovor kojim će se obvezati na osiguranje i isplatu odobrenih potpora, a primatelj pomoći na njihovo namjensko trošenje te na ispunjavanje preuzetih obveza i prihvaćenih rokova završetka školovanja te na izvješćivanje Zaklade o svom napredovanju u obrazovanju.
4.4.    Primjerci traženih obrazaca mogu se preuzeti na www.medjimurska-zupanija.hr
4.5.    Dodatne informacije u vezi predmetnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije na telefon: 040/374-222, radnim danom od 09.00 do 15.00 sati i putem elektronske pošte info@medjimurska-zupanija.hr

Čakovec,6. ožujak 2013.

Predsjednik Upravnog odbora
Zlatko Bacinger

PRIJAVNICA za učenike (XLS)
PRIJAVNICA za studente prema socijalnom statusu (XLS)
PRIJAVNICA za studente prema izvrsnosti (XLS)

ODLUKA O KRITERIJIMA (DOC)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content