Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Savez Alpe - Adria

Datum objave: 10. veljače 2013.


Radna zajednica Alpe-Jadran osnovana je u Veneciji 1978. U 35 godina svojeg postojanja značajno je pridonijela oblikovanju potpuno nove geopolitičke slike središnje Europe. Danas su sve nacionalne države iz kojih dolaze članice Radne zajednice Alpe-Jadran dio Europske unije i imaju pristup subvencijskim programima, što je u trenutku osnivanja Radne zajednice bilo potpuno nezamislivo.
22. studenoga 2013. kada je i Međimurska županija postaje ravnopravna članica, Radna zajednica Alpe-Jadran postaje „Savez Alpe-Jadran“, mreža koja bi svim zainteresiranim dionicima trebala olakšati suradnju u okviru projekata i iskorištavanje odgovarajućih EU programa, ali i suradnju na već dokazanima people-to-people projektima, sufinanciranima iz zajedničkoga proračuna.
alpelogofarbe
Ciljevi:
Buduća suradnja na području Alpe-Jadrana prvenstveno bi se trebala širiti u smjeru zapadnog Balkana i tako zatvoriti rupu između postojećih transnacionalnih prostora suradnje kao što su podunavski prostor, jadransko-jonski i alpski prostor i time jamčiti strateško povezivanje. U prvom planu trebala bi biti čim manje birokratska i fleksibilna suradnja usmjerena na projekte koja će uključivati dionike sa svih razina suradnje. Zbog toga bi ubuduće svi potencijalni partneri - od političke i administrativne razine pa sve do nevladinih organizacija - trebali biti dio kooperacijske mreže. Korištenjem dobrih odnosa na području Alpe-Jadrana, izgrađenih u proteklih 35 godina, željeli bismo na nebirokratski i fleksibilan način umrežiti različite dionike, organizacije, ustanove, društava itd. za suradnju na različitim tematskim područjima. Mreža Alpe-Jadran trebala bi biti platforma i servisna služba za međuregionalnu i transnacionalnu suradnju i podrška pri razvijanju i kandidiranju projekata za subvencijske programe Europske unije. Za to bi se, uz podršku people-to-people projektima, trebao jače koristiti i zajednički proračun mreže.
Djelovanje kooperacijske mreže počiva na dva stupa:
Kao prvo mreža nudi nekompliciranu podršku za (potencijalne) zainteresirane za projekte u svim članicama i aktivno pomaže pri njihovom umrežavanju i razvoju projekata.
Zainteresirani za projekte na sve moguće teme imaju pristup mreži koja u biti predstavlja svojevrsnu servisnu službu za zainteresirane za projekte. Zbog toga za svaku regiju članicu mora na raspolaganju biti Alpe-Jadran kontaktna točka (contact point). Ta je točka prvi kontaktni partner za zainteresirane za projekte.
Za svaku kooperacijsku temu jedna od članica preuzima vođenje te teme i ona predstavlja tematsku koordinacijsku točku (thematic coordination point). Taj „TCP" je kontaktni partner za sve članice koje su zainteresirane za tu temu i naravno kontaktna osoba za sve zainteresirane za projekt. Uspjeh suradnje na određenu temu uvelike ovisi o radu TCP-a. TCP može informirati o otvaranju poziva za projekte unutar programa, može organizirati ili pokrenuti priredbe i sajmove na temu projekti ili može razviti vlastite projekte. TCP mora biti dobro povezan s važnim dionicima na tematskom području koje zastupa.
Drugi stup suradnje vlastiti je zajednički proračun, s kojim raspolaže naša mreža, i iz kojeg bi se ubuduće prvenstveno podupirala kandidiranja projekata za EU programe i za to potrebni pripremni radovi; osim toga iz tog proračuna bi se i dalje mogli sufinancirati manji prekogranični projekti.
Članice mreže:
Buduća mreža Alpe-Jadran trebala bi se, osim dosadašnjem krugu članica Radne zajednice Alpe-Jadran, otvoriti i regijama zapadnoga Balkana i potencijalnim talijanskim partnerima zbog maksimalnog iskorištavanja sinergija na dotičnim kooperacijskim prostorima. Na taj će način struktura buduće mreže što se tiče geografskog područja djelovanja i strukture partnera biti vrlo šarolika i raznovrsna. U njoj će svoje mjesto naći nacionalne službe kao i društva i stručni savezi, ali i općine i interesne udruge. Tu činjenicu valja uzeti u obzir pri određivanju statusa člana.
Struktura Saveza Alpe-Jadran
Vijeće Alpe-Jadrana je politički skup predstavnika svih redovnih članova, što znači onih koji plaćaju članarinu i time imaju pravo glasa. Predsjedatelj Vijeća bira se na razdoblje od dvije godine. Vijeće Alpe-Jadrana sastaje se svake dvije godine i određuje temeljno sadržajno usmjerenje aktivnosti Saveza Alpe-Jadran. U ovom se tijelu prvenstveno odlučuje o primanju novih članova i osnivanjem tematskih koordinacijskih točaka (TCP) određuje se vodstvo za pojedina tematska područja. Vijeće svake četiri godine provodi evaluaciju uspjeha suradnje na projektima.
Upravni odbor sastoji se od Glavnog tajništva, svih koordinacijskih ureda redovnih članove (contact points) i tematskih koordinacijskih točaka. Najvažnija zadaća Upravnog odbora jest odobravanje subvencija iz zajedničkog projektnog proračuna Saveza Alpe-Jadran za zajedničke projekte, odnosno za pripremu projekata za kandidiranje u sklopu europskih programa.
Pri Uredu Koruške pokrajinske vlade osniva se Glavno tajništvo kao zajednička koordinacijska i organizacijska služba za članice Saveza Alpe-Jadran, odnosno za administrativne poslove u svezi sa zajedničkim proračunom (članarine, subvencioniranje projekata, obračuni).
Kontaktne točke
Regionalne koordinacijske službe (contact points) su u svim regijama članicama servisne i informacijske službe za sudionike kooperacijske mreže i direktni kontaktni partneri za nositelje projekata. One na taj način podupiru rad tematskih koordinacijskih točaka.
Tematske koordinacijske točke (Thematic Coordination Points – TCPs)
Ubuduće bi se načelno trebalo surađivati samo na onim tematskim područjima koje koordinira tematska koordinacijska točka u nekoj od članica. TCPs su zadužene za organizaciju i razvoj tematske mreže na svim kooperacijskim razinama (javna, privatna, na razini civilnog društva itd). TCPs pomažu i podupiru razvoj i provedbu projekata, a ujedno su i komunikacijska platforma i servisna služba pri potrazi za prikladnim partnerima, mogućnostima financiranja itd. Neki TCP može biti javna ili privatna ustanova, a troškove osoblja i infrastrukture mora snositi član u kojem se nalazi tematska koordinacijska točka.
 
Sjedište Saveza Alpe-Jadran:
Ured Koruške pokrajinske vlade / Amt der Karntner Landesregierung, Abt.1, Europaische und internationale Angelegenheiten, MieBtaler Str. 1, 9021 Klagenfurt am Worthersee
www.alpeadria.org

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content