Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Euroregija Mura-Drava

Datum objave: 10. veljače 2013.


Logotip
 

Prekogranična suradnja županija, pod nazivom Euroregija Mura-Drava osnovana je u Čakovcu, 02. listopada 2004. godine. Osnivači Euroregije Mura-Drava su regije s područja Republike Mađarske i Republike Hrvatske, odnosno Međimurska županija, županija Zala i županija Somogy.Sjedišta Euroregije su: Zalaegerszeg u Republici Mađarskoj i Čakovec u Republici Hrvatskoj. Euroregija nije samostalna pravna osoba i otvorenog je karaktera. Teritorij Euroregije obuhvaća navedene tri županije.Primarni ciljevi suradnje zbog kojihčlanice osnivaju Euroregiju su:
– proširivanja gospodarskih i kulturnih veza između navedenih područja
– usaglašavanja programa gospodarskog razvitka
– uspostavljanja kontakata između obrazovnih, razvojnihi inovacijskih baza
– razvitka suradnje između nacionalnih i etničkih manjinskih skupina, njihovih organizacija i udruga, te unapređivanje ravnopravnosti raznih društvenih skupina
– kulturne razmjene i njegovanja zajedničkog kulturnog i manjinskog blaga, te poticanje uspostavljanja sportskih veza
– pokretanja programa ekološke zaštite u regiji, kao i poticanje zaštite okoliša unutar regije i ekološkog gospodarenje
– podupiranja, koordiniranja, organiziranja i razvijanja izrade i realizacije pograničnih projekata iz programa EU i drugih programa
– stvaranja euroregijekoja se skladno razvija, a svom stanovništvu osigurava blagostanje.Imajući u vidu činjenicu da je Euroregija otvorena, njenim članom može postati svaka regionalna i odgovarajuća lokalna samouprava s područja Republike Mađarske, Republike Hrvatske i drugih zemalja, uz ispunjenje slijedećih uvjeta:- da županija ili regija ima zajedničku granicu s najmanje jednom od susjednih država,
– da kroz područje županije ili regije prolazi rijeka Mura ili Drava, odnosno da područje županije ili regije graniči s jednom ili drugom rijekom, do ušća Mure u Dravu.Organizacijsku strukturu Euroregije Mura-Drava činePredsjedništvo, Ured i Radni odbori.Predsjedništvo je tijelo sastavljeno od predstavnika članica Euroregije, a može imati najviše sedam članova. Predsjedništvo: prihvaća Statut, odlučuje o prijamu članova, osniva radne odbore i imenuje njihove čelnike, prihvaća propise kojima se detaljno određuje ustrojstvo i djelovanje Euroregije, odobrava programe i projekte Euroregije i razmatra iskustvo glede njihove provedbe, razmatra izvješće o radu radnog odbora i utvrđuje mjere potrebne za provedbu usvojenih prijedloga, izabire rotirajućeg predsjednika i njegove zamjenike i raspravlja o predsjednikovom godišnjem izvješću, određuje mjere kojima se pospješuje rad rotirajućeg predsjednika, Ureda i radnog odbora, preuzima i odlučuje o molbama za istupanje pojedinih članica iz Euroregije.Ured Euroregije obavlja zadaće tajništva u svakoj državi članici. Djelovanje Ureda koordinira predsjednik. Ured: osigurava organizaciju sjednica, sastavlja zapisnike sjednica i vodi evidenciju o prihvaćenim odlukama i zaključcima, razvija, priprema, izrađuje projektne prijedloge, te osigurava provođenje prekograničnih projekata financiranih iz izvora EU i drugih izvora.Radni odbori na temelju radnog programa odobrenog od strane Predsjedništva, pripremaju projekte i iste u suradnji s Uredom realiziraju, te pripremaju izvješća o ostvarenim projektima i proslijeđuju ih Predsjedništvu.Radni odbori Euroregije su sljedeći:
Pod vodstvom županije Somogy:
1. Radni odbor za turizam
2. Radni odbor za kulturu, obrazovanje i sport
3. Radni odbor za znanost i inovacije
Pod vodstvom županije Zala:
4. Radni odbor za gospodarstvo, infrastrukturu i poljoprivredu
5. Radni odbor za nacionalne manjine i ravnopravnost
6. Radni odbor za regionalnu politiku
Pod vodstvom Međimurske županije:
7. Radni odbor za zaštitu okoliša i ekologiju
8. Radni odbor za lokalnu samoupravu i informatiku
9. Radni odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content