Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2012. godinu

Datum objave: 22. siječnja 2013.
POZIVI_2011
Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 15/12), Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije

r a s p i s u j e

POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade
«Zrinski» Međimurske županije za 2012. godinu

Nagrada «Zrinski» Međimurske županije dodjeljuje se građanima Međimurske županije, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama koje žive ili djeluju na području Međimurske županije.
Nagrada „Zrinski“ dodjeljuje se za ostvarene rezultate u prethodnoj godini ili duljem vremenskom razdoblju iz slijedećih djelatnosti:
-    gospodarstva,
-    znanosti i obrazovanja,
-    kulture,
-    zdravstva i socijalne skrbi,
-    zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Kriteriji za dodjelu Nagrade „Zrinski“ su slijedeći:
-    u gospodarstvu za naročito uspješno organiziranje rada i poslovanja te uvođenje suvremenih metoda u ekonomsko-tehnološki postupak, ostvarivanje značajnih radnih i poslovnih rezultata od osobitog interesa za unapređenje gospodarstva i jačanje gospodarske osnove te uspješnu primjenu znanosti i suvremenih dostignuća u praksi.

-     u znanosti i obrazovanju za uspješnu znanstvenu djelatnost u određenom području, znanstveno otkriće koje predstavlja značajan doprinos znanstveno-istraživačkom radu, objavljena vrijedna znanstvena djela, za unaprjeđenje pedagoške teorije i prakse, za naročite uspjehe u organiziranju odgojno-obrazovnog rada i zapažene rezultate u izvođenju nastave.

-     u području kulture za objavljena i prikazana umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, likovnih umjetnosti, kazališne i filmske umjetnosti, za značajne rezultate u promicanju kulturne baštine, za iznimna ostvarenja u organiziranju amaterskih organizacija i njihovog djelovanja, za naročita športska dostignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, za istaknute rezultate u stručnom i pedagoškom djelovanju i odgoju i osposobljavanju sportaša i podizanju športske kulture građana te za izuzetne rezultate u organizaciji i razvitku inventivne djelatnosti i drugim područjima tehničkog stvaralaštva.

-    u području zdravstva i socijalne skrbi za ostvarene rezultate u organizaciji zdravstvene i socijalne skrbi, za otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja odnosno sprečavanja i suzbijanja bolesti, za osobite rezultate u liječenju te rehabilitaciji oboljelih, za izvanredne rezultate u zaštiti i radu djece bez potrebne roditeljske skrbi, za zapažene rezultate u provođenju djelatnosti socijalne skrbi o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva te uspjehe u provođenju zdravstvenog odgoja i podizanja zdravstvene kulture građana.

-    u području zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti za uspješnu primjenu znanosti u praksi koja doprinosi očuvanju i unapređivanju okoliša, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, izuzetnu djelatnost u obrazovanju djece i mladeži u razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša  kao i promicanje potrebe zaštite okoliša među građanima, te za posebne rezultate postignute u unaprjeđenju i promicanju u drugim javnim djelatnostima.

Prilikom ocjenjivanja vrijednosti ostvarenih rezultata predloženih za Nagradu vrednovat će se kontinuitet u ostvarivanju rezultata, da su postignuti rezultati najbolji na području Županije, da pravna ili fizička osoba predložena za Nagradu uživa ugled uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzorne tvrtke, ustanove, udruge građana ili druge pravne osobe.

Prijedloge za dodjelu Nagrade „Zrinski“ mogu podnijeti građani i njihove udruge, trgovačka društva, strukovne udruge, ustanove i druge pravne osobe. Za trgovačka društva, udruge, ustanove i druge pravne osobe potrebno je uz obrazloženje dostaviti rješenje o upisu u sudski registar/registar udruga/registar obrtnika (ne starije od 6 mjeseci), itd.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:
-    životopis osobe odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje (uz obaveznu dostavu OIB-a za fizičke i pravne osobe),
-    naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi,
-    iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
-    odgovarajuća dokumentacija (objavljeni radovi, analize, prikazi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati, izvadci iz javnih tiskovina o postignutim uspjesima i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade «Zrinski» podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije, na adresu Ruđera Boškovića 2, Čakovec, uz naznaku za Nagradu „Zrinski“.
Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji da prijedloge za dodjelu Nagrade «Zrinski» upute Odboru najkasnije do 28. veljače 2013. godine.

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
P R E D S J E D N I K                                                              

Ivan Perhoč, župan

Odbor za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-01/12-03/24
URBROJ: 2109/1-02-12-01
Čakovec, 27.12.2012.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content