Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za popunjavanje postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene

Datum objave: 30. listopada 2012.
Temeljem Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine” broj 111/07), Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Međimurske županije (KLASA: 004-01/09-03/14; URBROJ: 2109/1-02-10-03 od 23. 09. 2010. godine) i Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Međimurske županije (KLASA: 810-06/11-02/8; URBROJ: 2109/1-01-11-01 od 27. 07. 2011. godine), župan Međimurske županije objavljuje
JAVNI POZIV
ZA POPUNJAVANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE SPECIJALISTIČKE NAMJENE
TIM CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE IZ VODE
I.
Predmet javnog poziva je popunjavanje Tima civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode Međimurske županije.
Tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode, kao jedan od postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene, sastavljen je od 36 pripadnika.
Rad Tima temeljen je na humanosti i solidarnosti, tj. spremnosti pomaganja svih u spašavanju ugroženih osoba u slučaju nastanka većih poplava i vodenih bujica, i to kao pomoć redovnim službama zaštite i spašavanja.
II.
Na javni poziv mogu se javiti sve punoljetne osobe (muškarci i žene) s prebivalištem u Međimurskoj županiji:
- članovi udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se bave određenim oblikom zaštite i spašavanja u svojoj redovitoj djelatnosti ili su za istu osnovani;
- imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja, npr. za zaštitu i spašavanje iz vode (ronjenje, vožnja čamca, jedrenje, plivanje i dr.),
- svi oni koji se žele uključiti u akcije zaštite i spašavanja iz vode.
III.
Prijavitelji su uz prijavu dužni dostaviti:
- presliku osobne iskaznice;
- dokaz o posjedovanju specijalističkih znanja značajnih za zaštitu i spašavanje iz vode (ukoliko je prijavitelj posjeduje),
- dokaz o članstvu u pravnoj osobi koja je uključena u sustav zaštite i spašavanja (ukoliko je prijavitelj posjeduje).
IV.
Prijavitelji svoju prijavu mogu dostaviti u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec (Alanu Resmanu), u produženom roku do petka 30. 11. 2012. godine.
V.
Sve dodatne informacije moguće je dobiti na sljedećim brojevima telefona:
040/370-116 Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec (Ladislav Söke)
040/370-118 Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec (Ferid Kašmo)
040/374-253 Međimurska županija – Upravni odjel za poslove
Skupštine i opće poslove (Alan Resman)
KLASA: 810-01/12-02/1          ŽUPAN
URBROJ: 2109/1-01-12-15      Ivan Perhoč
Čakovec, 30. 10. 2012.

POZIVI_2011

Temeljem Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine” broj 111/07), Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Međimurske županije (KLASA: 004-01/09-03/14; URBROJ: 2109/1-02-10-03 od 23. 09. 2010. godine) i Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Međimurske županije (KLASA: 810-06/11-02/8; URBROJ: 2109/1-01-11-01 od 27. 07. 2011. godine), župan Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA POPUNJAVANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE SPECIJALISTIČKE NAMJENE TIM CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE IZ VODE


I.

Predmet javnog poziva je popunjavanje Tima civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode Međimurske županije.Tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode, kao jedan od postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene, sastavljen je od 36 pripadnika. Rad Tima temeljen je na humanosti i solidarnosti, tj. spremnosti pomaganja svih u spašavanju ugroženih osoba u slučaju nastanka većih poplava i vodenih bujica, i to kao pomoć redovnim službama zaštite i spašavanja.

II.

Na javni poziv mogu se javiti sve punoljetne osobe (muškarci i žene) s prebivalištem u Međimurskoj županiji: - članovi udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se bave određenim oblikom zaštite i spašavanja u svojoj redovitoj djelatnosti ili su za istu osnovani;- imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja, npr. za zaštitu i spašavanje iz vode (ronjenje, vožnja čamca, jedrenje, plivanje i dr.),- svi oni koji se žele uključiti u akcije zaštite i spašavanja iz vode.

III.

Prijavitelji su uz prijavu dužni dostaviti:- presliku osobne iskaznice;- dokaz o posjedovanju specijalističkih znanja značajnih za zaštitu i spašavanje iz vode (ukoliko je prijavitelj posjeduje),- dokaz o članstvu u pravnoj osobi koja je uključena u sustav zaštite i spašavanja (ukoliko je prijavitelj posjeduje).

IV.

Prijavitelji svoju prijavu mogu dostaviti u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec (Alanu Resmanu), u produženom roku do petka 30. 11. 2012. godine.
V.Sve dodatne informacije moguće je dobiti na sljedećim brojevima telefona:
040/370-116 Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec (Ladislav Söke)
040/370-118 Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec (Ferid Kašmo)
040/374-253 Međimurska županija – Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove (Alan Resman)

KLASA: 810-01/12-02/1        
URBROJ: 2109/1-01-12-15             

Čakovec, 30. 10. 2012. 

ŽUPAN
Ivan Perhoč

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content