Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj za program za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za 2013. godinu

Datum objave: 7. rujna 2012.
Program za cjeloživotno učenje namijenjen je svim oblicima i razinama obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Sastoji se od 4 sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje) Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), te dva komplementarna programa: Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).


Rokovi za prijave: tijekom cijele 2013. ovisno o pojedinom potprogramu

Više informacija...

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content