OBAVIJESTI_2011ZAŠTITA PRIRODE

Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu – “Razdjelni sustav odvodnje naselja Donja Dubrava” – Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec – informacije za javnost

(POTVRDA…PDF)