Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj objavila je poziv za prijedloge projekata u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava. Cilj je podržati organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima (političkim, civilnim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim) i demokratizacijom.

Rok za prijavu: 1.10.2012.

Više informacija…