„Global Fund for Women“ je neprofitna zaklada koja ima za cilj promicati ženska ljudska prava davanjem potpore ženskim grupama i organizacijama diljem svijeta i to na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi se osnažile žene i djevojke za razvijanje potencijala i život bez diskriminacije i nasilja. U okviru fonda dodjeljuju se bespovratna sredstva za pokrivanje općih troškova i troškova projekata, male potpore za sudjelovanje na konferencijama i događanjima te male potpore za organiziranje konferencije i događanja.

Rok za prijavu: cijela godina osim u razdoblju od 18.05.-15.09.


Više informacija…