Cilj: Nezavisna institucija European Cultural Foundation objavila je poziv zainteresiranim organizacijama za prijavu prijedloga oko daljnjeg razvoja posebnog programa za kulturnu suradnju između zemalja jugoistočne Europe – Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC). Potrebno je osmisliti način na koji bi se BIFC trebao dalje razvijati u regiji kako bi što efikasnije odgovorio na potrebe kulturnog sektora.

Rok za prijavu: 31.08.2012.


Više informacija…