Cilj: Opći cilj poziva za dostavu prijedloga projekata je promicanje provedbe četiri strateška cilja „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (ET 2020)“ (cjeloživotno učenje i mobilnost; kvaliteta i efikasnost; jednakost; socijalna kohezija i aktivno građanstvo; kreativnost i inovacije) i strateških prioriteta donesenih za razdoblje 2012-2014  kroz aktivnosti koje poboljšavaju institucionalnu obvezu, koordinaciju i partnerstvo sa svim relevantnim dionicima na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini.

 

Rok prijave: 01. listopada 2012.


Više informacija…