Cilj: Cilj IMI-a je pružiti koordinirani pristup kako bi se prevladala identificirana istraživačka uska grla u razvojnom procesu lijekova, a s ciljem ubrzavanja razvoja sigurnijih i efektivnijih lijekova za pacijente poticanjem suradnje  između svih dionika, kao npr. industrije, tijela javne vlasti, organizacije pacijenata, akademskih i kliničkih centara, te povećanja europske kompetitivnosti.


Rok prijave: 09. srpnja 2012.


Više informacija…