Cilj: Opći cilj ovog poziva je poboljšati sadržaj i kvalitetu strukovnog i tehničkog obrazovanja. Specifični ciljevi su: povećati kvalitetu strukovnog i tehničkog obrazovanja i prakse, posebno curriculuma, učitelja, okoliša za učenje i školskih upravitelja, učiniti spomenuto obrazovanje atraktivnom opcijom za učenike i povećati suradnju između socijalnih partnera, škola i obrazovnih centara i privatnog sektora.


Rok prijave: 16. srpnja 2012.


Više informacija…