Cilj: Jedan od ciljeva programa je ohrabriti i pružiti podršku široj transnacionalnoj distribuciji novijih europskih filmova putem sredstava namijenjenih distributerima, s obzirom na njihov nastup na tržištu, za daljnje ulaganje u nove nenacionalne europske filmove.

Rok prijave: 18. lipnja 2012.

Više informacija…