Cilj: Opća uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije (Directorate General Humanitarian Aid and Civil Protection – DG ECHO) u okviru Programa Unije Financijski instrument za civilnu zaštitu, objavila je poziv za dostavu prijedloga projekata za prevenciju i pripravnost za
civilnu zaštitu u 2012. godini. Poziv na dostavu prijedloga projekata za prevenciju i pripravnost za civilnu zaštitu u 2012. Godini obuhvaća dva odvojena dijela, svaki sa svojim konkretnim ciljevima i proračunom: projekti prevencije i projekti pripravnosti

Rok prijave:
31. svibnja 2012.

Više informacija…