Cilj: opći cilj ovog poziva je ohrabriti i omogućiti više europskih poduzeća respektivnog poslovnog sektora da zauzmu strateški pristup korporativnoj društvenoj odgovornosti u suradnji s relevantnim dionicima.


Rok prijave: 14. rujna 2012.


Više informacija…