Cilj: ENIAC Zajednički poduhvat je javno-privatno partnerstvo usmjereno na nanoelektroniku koja spaja zemlje članice i pridružene članice EU,   Europsku komisiju i AENEAS. Koordinira istraživačke aktivnosti  kako bi se poboljšala daljnja integracija i miniaturizacija naprava, povećala funkcionalnost novih materijala, opreme i procesa itd.


Rok prijave: 14. lipnja 2012. i 13. rujna 2012.

Više informacija…