Cilj: daljnje poboljšanje stupnja razvoja određene pravne i sudske zaštite financijskih interesa Europske komisije protiv prijevare, posebno promicanjem analize komparativnog prava.


Rok prijave:  31. svibnja  i 01. listopada 2012.


Više informacija…