Cilj: Tehnička pomoć nacionalnim vlastima i njihovoj upotrebi posebnih istražnih alata i metoda u borbi protiv prijevara i korupcije i tehnička pomoć jačanju inspekcije kamiona na vanjskim granicama EU, uključujući i borbu protiv krijumčarenja cigareta i krivotvorenja.


Rokovi prijave: 31.05.2012. i 13.09.2012.


Više informacija…