Cilj: Svrha fonda je njegovanje i promicanje razvoja suradnje među zemljama Višegradske skupine (Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka), te V4 zemalja s drugim zemljama, pogotovo ali ne i isključivo s državama nečlanicama EU u Istočnoj Europi, Zapadnom Balkanu i Južnom Kavkazu kroz grant podršku za zajedničke kulturne, znanstvene  i obrazovne projekte, razmjene mladih, prekogranične projekte i turističku promidžbu te kroz individualne programe mobilnosti (stipendije, specijalizacije).


Rok prijave: 15.09.2012.


Više informacija…