Cilj: ostvarivanje jednog od glavnih ciljeva Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala – uključivanje odraslih i nezaposlenih osoba u fleksibilne programe obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju potrebama tržišta rada, kroz jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, a s ciljem unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja odraslih.


Rok prijave: 02. svibnja 2012.


Više informacija…