Cilj: prepoznati važnost aktivne participacije mladih u stvaranju bolje i zdravije okoline za sve zajednice u Europi. Projekti trebaju biti trenutno u tijeku, vođeni od strane mladih ljudi, ciljna skupina moraju biti djeca i mladi te biti inovativni u više pogleda.


Rok prijave: 30. ožujka 2012.


Više informacija…