Cilj: Fond za ravnopravnost spolova (Fund for Gender Equality) Ujedinjenih nacija objavio je natječaj za drugu fazu svog 2011-2012 ciklusa grantova. Podržat će se prijedlozi projekata usmjereni na inovativne programe pomoći ženama radi postizanja njihovog političkog i ekonomskog osnaživanja. Fond će dodijeliti višegodišnje potpore u rasponu od USD 200.000 do USD 1 milijun.


Rok prijave: 23.ožujka 2012.


Više informacija…