Cilj: Članovi nacionalnih mreža Zaklade Anne Lindh pozivaju se na natječaj za dostavu prijedloga projekata 2012. Ovaj poziv usmjeren je na promociju mobilizacije i osnaživanje civilnog društva za uključivanje i građanstvo u skladu sa „4D“ strategijom Zaklade. Strategija podrazumijeva međukulturalni dijalog kao mobilizacijski faktor civilnog društva, usmjerena je vrednovanju raznolikosti, unapređuje sudjelovanje društva u kreiranju otvorene i pluralističke demokracije te njeguje održiv razvoj društva.


Rok prijave: 16. travnja 2012.


Više informacija…