Cilj: promicati projekte s visokom dodanom vrijednošću na europskoj razini u području obrazovanja za poduzetništvo. Akcije će se usmjeriti na nastavnike i mlade u primarnom, sekundarnom i tercijarnom obrazovanju.

Projekti će se usmjeriti na sljedeće ciljeve (prioritetnih područja):

Izrada trans-europskih modela za učenike osnovnih i srednjih škola kako bi se podržao razvoj njihovih vještina i metoda u primjeni poduzetničkog učenja različitih nastavnih predmeta u različitim kontekstima.

Razvoj, organizaciju i provođenje cross-europske obuke / radionice za obrazovanje učitelja poduzetništva odvijat će se u ustanovama visokog obrazovanja (sveučilišta, fakulteti, poslovne škole, sveučilišta primijenjenih znanosti, itd.).

Stvaranje Europske online platforma za učitelje / nastavnike omogućilo bi prekograničnu razmjenu dobre prakse, metoda i nastavnih materijala u području poduzetničkog obrazovanja.

Razvoj i testiranje Europskih zajedničkih okvira alata i indikatora za procjenu poduzetništva, stavova i vještina stečenih od strane studenata u poduzetništvo obrazovanja.

Rok prijave: 16. travnja 2012.

Više informacija…