Delegacija Europske unije u RH objavila je ispravak poziva za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Europske inicijative za demokraciju i ljudska prava otvorenog do 19. ožujka 2012.

Corrigendum i logičku matricu možete preuzeti na web stranici Delegacije Europske unije u RH.

Originalni tekst poziva i dokumente možete preuzeti ovdje.