Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija djeci hrvatskih branitelja

Datum objave: 17. listopada 2011.

NATJECAJI_2011

Na temelju članka 1., 2. i 3. Pravilnika o dodjeli učeničkih stipendija djeci hrvatskih branitelja ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 17/09.) Međimurska županija raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA
DJECI HRVATSKIH BRANITELJAI.    Stipendije se dodjeljuju redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Međimurske županije pod sljedećim uvjetima:

1.    djeci poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
-    ako primanja obitelji ne prelaze dvostruki iznos osobnog poreznog odbitka po članu obitelji (3.600,00 kuna)
-    ako je poginuli, nestali, umrli (hrvatski branitelji poginuli u Domovinskom ratu ili preminuli prirodnom smrću) ili zatočeni branitelj ili hrvatski ratni vojni invalid  u času pogibije, nestanka, zatočenja ili ranjavanja imao prebivalište na području Međimurske županije
2.    djeci nezaposlenih razvojačenih hrvatskih branitelja
-    ako je jedan od roditelja u Domovinskom ratu proveo najmanje 90 dana, a sada ima status razvojačenog nezaposlenog hrvatskog branitelja i nije bio korisnik kredita za poticajno zapošljavanje, a ima prebivalište na području Međimurske županije
-    ako primanja obitelji ne prelaze iznos osobnog poreznog odbitka po članu obitelji (1.800,00 kuna), kada se stipendija traži za prvo i drugo dijete
-    ako primanja obitelji ne prelaze iznos dvostrukog osobnog poreznog odbitka po članu obitelji (3.600,00 kuna), kada se stipendija traži za treće i svako daljnje dijete.

II.    Dokumenti potrebni za sudjelovanje na natječaju su:
1.    ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj
2.    potvrda o redovnom upisu u srednju školu
3.    preslika osobne iskaznice branitelja
4.    potvrda o statusu hrvatskog branitelja Ministarstva obrane - Ureda za obranu Čakovec ili Prelog, Policijske uprave Međimurske o sudjelovanju u domovinskom ratu
5.    smrtni list za umrlog hrvatskog branitelja preminulog prirodnom smrću
6.    potvrda o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec
7.    preslika rodnih listova za djecu branitelja
8.    uvjerenja o dohocima članova zajedničkog domaćinstva:
-    potvrda poslodavca o prosjeku plaće u posljednjih 6 mjeseci za članove domaćinstva
-    posljednji odrezak od mirovine i invalidnine, te ostalih stalnih primanja.

III.    Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport za sve će branitelje prijavljene na natječaj od Službe za društvene djelatnosti, Odsjeka za hrvatske branitelje, Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji zatražiti podatke o statusu i prihodima.
IV.    Stipendije dodijeljene po ovom natječaju isplaćivat će se od siječnja do lipnja 2012. godine.

V.    Obrasci prijave ispunjavaju se, uz predaju sve potrebne dokumentacije navedene pod točkom II., u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport (soba 51), ulica Ruđera Boškovića 2, Čakovec, od 24.10. do 28.11.2011., radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.

VI.    Obavijesti o rezultatima natječaja bit će dostavljene sudionicima najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

VII.    Ovaj natječaj, Pravilnik o dodjeli učeničkih kredita djeci hrvatskih branitelja te obrazac
prijave na natječaj objavljeni su na službenim web stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.

KLASA:   604-01/11-02/2
URBROJ: 2109/1-01-11-01
Čakovec, 10.10.2011.

ŽUPAN
Ivan Perhoč

Dokumenti:
- Pravilnik o stipendiranju djece branitelja (PDF)
- Obrazac prijave (XLS)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content