OBAVIJESTI_2011
Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. objavila je poziv za predlaganje razvojnih projekata. Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte, kako one u pripremi tako i one u tijeku, koji su važni za razvoj Međimurja, za ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih Razvojnom strategijom Međimurske županije 2011.-2013., te one od regionalne i nacionalne važnosti.

Baza projekata bit će osnova županu i Partnerskom vijeću, kao i Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Agenciji za regionalni razvoj RH da temeljem strateških ciljeva i mjera utvrđenih u Razvojnoj strategiji izabiru one od najvećeg prioriteta za razvoj Međimurja odnosno one od regionalne i nacionalne važnosti te da se u konačnici povežu slični projekti kako bi se povećao njihov učinak.

Tekst Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2013. i Strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije 2011.-2013. mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

http://www.redea.hr/r_index.php?t=sc&id=182&mid=181;

http://www.redea.hr/r_includes/sub_links/download/strategija-razvoja-ljudskih-potencijala.pdf.   

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prijaviti ih mogu sve pravne osobe i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području Međimurske županije.

Poziv je otvoren od 17. lipnja do 17. rujna 2011. godine. Prijedlozi projekata dostavljaju se na elektronički popunjenom obrascu (kojeg možete preuzeti OVDJE) u tiskanom i elektroničkom obliku na sljedeće adrese:

a) U tiskanom obliku:
REDEA d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22
40 000 Čakovec
Za bazu projekata

b) U elektroničkom obliku:
jurica.lovrek@redea.hr