Na zahtjev jedinica lokalne samouprave, donesene Odluke o proglašenju prirodne nepogode suše za dio područja Međimurske županije.

Odluka o proglašenju suše 02.09.2021. (pdf)

Odluka o proglašenju suše 22.09.2021. (pdf)

Odluka o proglašenju suše 08.10.2021. (pdf)