Temeljem Odluke o dodjeli nagrade studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/21.), Upravni odjel za obrazovanje i kulturu raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2019./2020.

I.

Novčana nagrada iznosi 1.000 kuna, a dodjeljuje se studentima hrvatskih sveučilišta s prebivalištem na području Međimurske županije kojima su rektori sveučilišta na kojima studiraju dodijelili rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

II.

Nagrada se dodjeljuje na osnovi prijave na ovaj poziv.

III.

Pravo na isplatu nagrade studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:
1. preslike ispisane i vlastoručno potpisane prijave čiji se obrazac objavljuje uz ovaj poziv
2. preslike odluke rektora o dodjeli Rektorove nagrade
3. preslike osobne iskaznice važeće 28. srpnja 2021. kao i u razdoblju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020., ili elektroničkog zapisa o prebivalištu iz sustava e-Građani

IV.

Dokumentacija iz točke III. šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu nagrade.studenti@medjimurska-zupanija.hr do 30. kolovoza 2021.

V.

Ovaj poziv, Odluka i prijavnica nalaze se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr, gdje će biti objavljena i odluka o dodjeli nagrada.

Upravni odjel za obrazovanje i kulturu Međimurske županije
KLASA: 402-08/21-03/24
URBROJ: 2109/1-08-21-1

Čakovec, 2. kolovoza 2021.

Prilozi: