Temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školsku godinu 2021./2022. („Narodne novine“ broj 55/21) Međimurska županija objavljuje Natječaj za upis učenika u I. razred srednjih škola u Međimurskoj županiji

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec – Natječaj za upis

Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec – Natječaj za upis

Graditeljska škola Čakovec – Natječaj za upis

Gospodarska škola Čakovec – Natječaj za upis

Tehnička škola Čakovec – Natječaj za upis

Tehnička škola Čakovec – Tekstualni dio natječaja za upis u 1. razrede za školsku godinu 2021.-2022. sa rokovima

Srednja škola Prelog – Natječaj za upis

Srednja škola Prelog – Način obrazovanja u programima za vezane obrte – JMO programi