POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME
-VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

KLASA: 112-02/21-03/5
URBROJ: 2109/1-14-21-6
Čakovec, 20. travnja 2021.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO VIŠEG UPRAVNOG REFERENTA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE U UPRAVNOM ODJELU ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva na testiranje vježbenika na određeno vrijeme koji ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, za radno mjesto višeg upravnog referenta za imovinsko pravne poslove, a koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 37/21, 09. travnja 2021. godine te na web stranicama Međimurske županije.
Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 26. travnja 2021. godine, u Velikoj/Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 8,30 sati.
Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naznačili u svojoj prijavi na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA