Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su s danom 23. ožujka 2021. godine iskorištena sredstva koja su u proračunu Međimurske županije bila osigurana za financiranje MJERE 8. Potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Zahtjevi zaprimljeni nakon iskorištenja osiguranog iznosa neće se dalje razmatrati za dodjelu potpore male vrijednosti.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

Odsjek za poljoprivredu

link Javnog poziva: https://medjimurska-zupanija.hr/2021/03/15/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-u-poljoprivredi-medimurske-zupanije-u-2021-godini/