POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

KLASA: 112-02/20-03/7
URBROJ: 2109/1-08-20-11
Čakovec, 28. listopada 2020.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za odgoj i obrazovanje, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 113 od 16. listopada 2020. godine te na web stranicama Međimurske županije.
Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 5. studenog 2020. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naznačili u svojoj prijavi na javni natječaj.
Kandidati koji nisu pozvani na testiranje, nisu udovoljili formalnim uvjetima iz javnog natječaja i o tome će biti pisanim putem obaviješteni.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA