POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA CIVILNO DRUŠTVO
I OPĆE POSLOVE

KLASA: 112-02/20-03/6
URBROJ: 2109/1-137-20-07
Čakovec, 12. listopada 2020.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA CIVILNO DRUŠTVO I OPĆE POSLOVE U UPRAVNOM ODJELU ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za civilno društvo i opće poslove, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 107 od 2. listopada 2020. godine te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 22. listopada 2020. godine, u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem email adrese koju su naznačili u svojoj prijavi na javni natječaj.

Kandidati koji nisu pozvani na testiranje, nisu udovoljili formalnim uvjetima iz javnog natječaja i o tome će biti pisanim putem obaviješteni.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA