POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
– VIŠI REFERENT ZA POLJOPRIVREDU

KLASA: 112-02/20-03/4
URBROJ: 2109/1-07-20-11
Čakovec, 2. listopada 2020.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT ZA POLJOPRIVREDU U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, za radno mjesto višeg referenta za poljoprivredu, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 101 od 11. rujna 2020. godine te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 13. listopada 2020. godine, u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem email adrese koju su naznačili u svojoj prijavi na javni natječaj.

Kandidati koji nisu pozvani na testiranje, nisu udovoljili formalnim uvjetima iz javnog natječaja i o tome će biti pisanim putem obaviješteni.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA