MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove župana

KLASA: 112-02/20-03/12
URBROJ: 2109/1-03-20-06
Čakovec, 16. srpnja 2020.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijam u radni odnos:
– konobara
– vozača

poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove župana, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 75/20, od 1. srpnja 2020. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetna radna mjesta održat će se 22. srpnja 2020. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA