Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i točke XV. Odluke o upisu u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. („Narodne novine“ broj 62/20) Međimurska županija objavljuje natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školsku godinu 2020./2021.

 

Natječaj za upis u I. razred srednje škole – Ekonomska i trgovačka škola Čakovec

Natječaj za upis u I. razred srednje škole – Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec

Natječaj za upis u I. razred srednje škole – Gospodarska škola Čakovec

Natječaj za upis u I. razred srednje škole – Graditeljska škola Čakovec

Natječaj za upis u I. razred srednje škole – Srednja škola Prelog

Natječaj za upis u I. razred srednje škole – Tehnička škola Čakovec

Informacije za učenike koji se planiraju upisati u trogodišnja zanimanja po sustavu JMO u Tehničku školu Čakovec