Mandatna komisija

KLASA: 013-03/19-03/9
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 3. prosinca 2019.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst – 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

8. sjednicu Mandatne komisije Skupštine Međimurske županije

za 12. prosinca 2019. godine (četvrtak) u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. UTVRĐIVANJE TEKSTA IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVINJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
MANDATNE KOMISIJE

Dražen Vidović, dipl.ing., v.r.