Europska komisija objavila je rezultate drugog poziva na prijave za inicijativu WiFi4EU koji je trajao od 4. do 5. travnja 2019. godine.

3.400 općina i gradova dobit će vaučere pojedinačne vrijednosti od 15.000 eura za troškove ugradnje Wi-Fi pristupnih točaka na javnim mjestima kao što su gradske vijećnice, knjižnice, muzeji, parkovi, trgovi i zdravstveni centri. Ukupan proračun u tom pozivu iznosio je 51 milijun eura, a prijave su zaprimljene iz svih zemalja koje sudjeluju u programu, odnosno iz država članica EU-a, Islanda i Norveške.

Zahvaljujući inicijativi, više od sto hrvatskih gradova i općina dobit će besplatni Wi-Fi u javnom prostoru, a među njima su i jedinice lokalne samouprave iz Međimurske županije. To su gradovi  Čakovec i Prelog te općine Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Selnica, Šenkovec i Štrigova.