Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 7. Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/18.), članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 26/10., 4/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 8/13. i 6/14.), a na  prijedlog Povjerenstva  za provedbu Javnog natječaja za financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije, župan Matija Posavec donio je, 22. ožujka 2018. godine, Odluku o dodijeli financijskih sredstava za programe/projekte poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2018. godini u ukupnom iznosu od 110.400,00 kuna.

            Navedenom Odlukom sredstvima Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu temeljem provedenog Javnog natječaja, objavljenog na mrežnim stranicama Međimurske županije 02. veljače 2018. godine, financirat će se provedba programa/projekta udruga iz područja poljoprivrede, u iznosima i za svrhu kako je slijedi:

            Međimurska županija i Udruge kojima su odobrena sredstva za sufinanciranje programa/projekta u narednim danima sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti regulirana prava i obveze obiju strana.