Podružnica Obiteljski centar Čakovec u Osnovnoj školi Orehovica organizirala je interaktivno predavanje za učenike sedmih razreda na temu: LJUDSKA PRAVA – SVI SMO MI RAZLIČITI, ALI ZASLUŽUJEMO JEDNAKA PRAVA.

Predavanjem/radionicom bio je cilj potaknuti djecu na razmišljanje što su to ljudska prava, koja su, te kako ih ostvariti te razvijati socijalne vještine priznavanja i prihvaćanja različitosti, uspostavljanja ravnopravnih i pozitivnih odnosa s drugima te prihvaćanja odgovornosti).

Također, pritom je u Međimurju obilježen i Međunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca, odnosno dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine. To je prvi međunarodni dokument koji u 30-ak članaka sustavno nabraja i definira sva do tada prepoznata ljudska prava te naglašava da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima; ona su obdarena razumom i sviješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva; da svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost, te da svi imaju pravo na jednaku zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije kojim se krši Deklaracija, kao i od svakog poticanja na takvu diskriminaciju.

 Nakon kratkog predavanja uslijedila je radionica kojoj je cilj razviti toleranciju kod učenika i na taj način ih pripremiti za razne životne situacije u kojim će se susretati i surađivati s različitim ljudima. Djecu treba senzibilizirati i potaknuti empatiju prema marginaliziranim socijalnim skupinama te ih naučiti kako su svi ljudi jednako vrijedni, odnosno da druge cijene prema njihovim osobinama, mogućnostima i postignućima, a ne prema materijalnim ili vizualnim pokazateljima

Predavanje i radionicu održale su stručne djelatnice Centra za socijalnu skrb Čakovec, tj. Obiteljskog centra Međimurske županije, u suradnji s Koordinacijom za  ljudska prava Međimurske županije i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Međimurske županije.