Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Objavljen Pravilnik za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Datum objave: 2. kolovoza 2017.

Kako je i najavljeno, Ministarstvo poljoprivrede je 28. srpnja 2017. u Narodnim novinama br.74 objavilo Pravilnik kojim se definiraju uvjeti prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 
Natječaj za korištenje ove mjere raspisat će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sljedeći tjedan, a korisnici ove mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika kojima će prijave na natječaj biti omogućene početkom listopada 2017. godine.
U okviru podmjere 5.2. dodjeljuju se sredstva za obnovu poljoprivrednog potencijala koji je oštećen ili uništen u elementarnoj nepogodi i to najmanje 30%, a osnovni preduvjet provođenja ove mjere je, da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade. Poljoprivrednim potencijalom, primjerice, smatra se poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Naime ukoliko su stabla pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu, korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Uvjete prihvatljivosti korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.
Predviđeni iznos novca koji će biti dostupan putem natječaja je 150.000.000kn uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka. Važno je naglasiti da je moguća isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore.
Da bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje i korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda (Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda i metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda).
Prihvatljivi troškovi za ovu podmjeru su:

  • opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta ) i to troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično;
  • materijalni troškovi: investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja i označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja formirati će rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i traženog broja bodova sukladno kriteriju odabira.
Ministarstvo poljoprivrede najavilo je i operativne sastanke na području županija koje su pretrpjele elementarne nepogode, s predstavnicima regionalne i lokalne samouprave, razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa, kako bi se poljoprivrednici, čiji je poljoprivredni potencijal stradao, što učinkovitije pripremili za prijavu dokumentacije za predstojeći natječaj.
Podsjećamo da je područje Međimurske županije u proteklom periodu godine zahvatile su dvije elementarne nepogode: zbog mraza u mjesecu travnju župan Matija Posavec je 2. svibnja 2017. proglasio elementarnu nepogodu za područja gradova Mursko Središće i Prelog te općine Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.
Zbog olujnog nevremena s tučom 11. srpnja 2017., župan je 14. srpnja 2017. donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode za područja grada Čakovca i općina Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Podturen, Selnica, Sveti Martin na Muri, Štrigova i Vratišinec. Postupak procjene štete od mraza je zaključen, a u tijeku je postupak konačne procjene štete i kontrole zaprimljenih prijava za štete od tuče.
 
Pravilnik: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_74_1816.html

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content