Međimurska županija, temeljem  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.


 

08. lipnja 2017.

Radovi na energetskoj obnovi zgrada školskih radionica Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole Čakovec

Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Radovi na energetskoj obnovi zgrada školskih radionica Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole Čakovec”.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (08.lipnja 2017.-16.lipnja 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr, zaključno do 16.lipnja 2017. godine do 9.00 sati.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (rar).

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

 


 

28. ožujak 2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Nastavak radova na izgradnji dvorane i 6 učionica OŠ Orehovica, evidencijski broj: 1-17-A je dostupno za preuzimanje OVDJE.

 


 

  1. ožujka 2017.

NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE I 6 UČIONICA OŠ OREHOVICA

Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE I 6 UČIONICA OŠ OREHOVICA.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (21.ožujka 2017.-27.ožujka 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr , zaključno do 27. ožujka 2017. godine.

Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac, te upute za popunjavanje istog.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.