ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO
KLASA: 021-01/17-03/11
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 23. 03. 2017.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14) i članka 12. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14)

s a z i v a m
4. SJEDNICU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za utorak, 28. 03. 2017. godine u 13,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prihvaćanje skraćenog zapisnika s 3. sjednice Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije održanog 22. 11. 2016. godine.

2. Prijedlog Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2016. godinu.

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Antikorupcijskog povjerenstva da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 ili putem e-pošte alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Mladen Babić, v.r.