Skupština Međimurske županije odavno je prepoznala korupciju kao štetnu pojavu u društvu, te je sukladno Nacionalnom programu za suzbijanjem korupcije na svojoj 6. sjednici donijela odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva. Povodom toga u Maloj vijećnici okupili su se članovi na svom prvom sastanku kako bi odabrali predsjednika te zamjenika predsjednika većinom glasova svih članova Povjerenstva. Na prijedlog predstavničke manjine u Skupštini Međimurske županija za predsjednika je tako predložen i jednoglasno izabran Mladen Babić, dok za zamjenika Dragutin Barlek iz redova predstavničke većine.

Također, u cilju suzbijanja korupcije i nulte tolerancije prema korupciji na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, Međimurska županija je u okviru svog djelokruga rada, dala prijedlog Akcijskog plana suzbijanja korupcija za razdoblje od 2015. do 2017. godine koji sadrži mjere suzbijanja korupcije sa ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela Županije, podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, informiranje i ohrabrivanje građana o načinu prijave i sprečavanja slučajeva korupcije te suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, državnim tijelima i  nevladinim organizacijama.

Jedan od prvih zadataka članova Povjerenstva je dogovoriti temeljne odredbe Akcijskog plana te su na prijedlog člana Miljenka Hajdarovića dogovorili izmjenu i dopunu predloženog Plana kako bi ga mogli predstaviti i odobriti na novoj sjednici Skupštine Međimurske županije. Uz članove Tomislava Vrbanca i Lanu Križarić, sastanku su još prisustvovali predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak, zamjenik župana Međimurske županije Zoran Vidović koji je otvorio i uvodno pozdravio sve prisutne, te pročelnik UO za društvene djelatnosti Branko Sušec. U završnom dijelu sjednice dogovorena je strategija rada te obveza donošenja Etičkog kodeksa o postupanju članova u radu Povjerenstva kojeg će službeno potpisati na sljedećoj sjednici Antikorupcijskog povjerenstva.