Nakon što je u trajanju između 9. ožujka i 9. svibnja ove godine poziv na dostavu projektnih prijedloga “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” bio privremeno obustavljen, početkom ovog tjedna iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije stigla je obavijest o trajnoj obustavi poziva.
Kao ključni razlog obustave poziva navodi se velik broj zaprimljenih projektnih prijedloga koji je doveo do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice koja je u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. namijenjena očuvanju, zaštiti i promicanju prirodne i kulturne baštine. Pozivom su se financirali projekti izrade projektno-tehničke dokumentacije potrebne za realizaciju ulaganja kao i sama ulaganja u revitalizaciju kulturne baštine tijela javnih vlasti i ostalih pravnih osoba. Budući da je do 2020. godine dug period i iskazan je velik interes za bespovratnim sredstvima namijenjenim obnovi kulturne baštine, nadamo se novim pozivima koji će biti namijenjeni financiranju sličnih aktivnosti.