Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/16-02/2
URBROJ: 2109/1-06-1/04-16-1
Čakovec, 5. 04. 2016.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
15. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za petak, 15. 04. 2016. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Rasprava, tj. primjedbe na Zakon o zaštiti životinja.
– Izvjestitelj je Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., gradonačelnik Grada Preloga

2. Predstavljanje projekta Zadruge za etično financiranje (ZEF) i Etične banke (ebanka).
– Izvjestitelj je Dražen Bacinger, predstavnik Zadruge za etično financiranje

3. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec za 2015. godinu.
– Izvjestitelj je Neven Putar, pročelnik HGSS – Stanice Čakovec

4. Informacije, pitanja i prijedlozi

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.